Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Projekt „ Ł ód z k i e C e n t r u m Ws p ar c i a 2.0”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie: 02-IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT). Projekt jest realizowany od 1.05.2021 go 30.06.2023.

Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie usług społecznych na terenie Łodzi dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych w formie:

Łodzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3/5, pok. 025
tel.: 42 638 45 42, e-mail: sejmiklodz@gmail.com
www.facebook.com/sejmiklodz

Partner wiodący

Partner

Skip to content