Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

O nas

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest organizacją będącą związkiem stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, koordynacja działań wspólnych dla wszystkich członków stowarzyszeń oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Łódzki Sejmik Osób Niepełosprawnych integruje lokalne środowiska osób niepełnosprawnych, przeciwdziała dyskryminacji tych osób oraz prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową w stosunku do członków stowarzyszeń. 

Sejmik czynnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących życia osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Godna podkreślenia jest ponadto działalność artystyczna, którą Sejmik prowadzi od kilku lat. 

Oferujemy:

Skip to content