Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Projekt „ Ł ód z k i e C e n t r u m Ws p ar c i a 2.0 ”

• Ankieta rekrutacyjna
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
• Deklaracja uczestnictwa w projekcie
• Formularz Uczestnika Projektu wraz z oświadczeniem uczestnika projektu
• Klauzula informacyjna
• Oświadczenie o dochodach
• Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie miasta
• Indywidualna Ścieżka Wsparcia wraz z załącznikiem do Indywidualnej Ścieżki Wsparcia
• Oświadczenie opiekuna faktycznego/ osoby z otoczenie- osoby niepełnosprawnej/ niesamodzielnej jeżeli chodzi o poradnictwo psychologiczne i prawne

W przypadku wyczerpania miejsc, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą wpisywane na listę rezerwową.

Łodzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3/5, pok. 025
tel.: 42 638 45 42, e-mail: sejmiklodz@gmail.com
www.facebook.com/sejmiklodz

Partner wiodący

Partner

Skip to content