Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Usługi opiekuńcze dla Miasta Łodzi

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych wraz ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie Miasta Łódź do korzystania z poniższych usług:

  • usług opiekuńczych w formie Dziennego Domu Pomocy (DDP) dla młodzieży i młodych osób dorosłych z niepełnosprawnościami (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
  • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu),
  • usług Asystenta Osobistego Osób Niepełnosprawnych (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu posiadających orzeczenie o niepełnosprawności)
  • usług zapewnienia ciepłych posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu),
  • wsparcia psychologicznego i prawnego  (dotyczy opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu),
  • wsparcia pracownika socjalnego (dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu),

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszym biurem:

e-mail: sejmiklodz@gmail.com
ul. Sienkiewicza 3/5 lok. 025
90-113 Łódź
tel. 791 274 352

Usługi świadczone są w formie odpłatnej lub częściowo odpłatnej.

Skip to content