Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu [projekt ŁCW 2.0]

W związku z realizacją projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0” w ramach Poddziałania IX.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Łódzki

Sejmik Osób Niepełnosprawnych, w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zaprasza do przedstawienia ofert na świadczenie usługi usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, będących uczestnikami „Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0”.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w bazie konkurencyjności pod linkiem

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54509 

 

Zapraszamy do składania ofert, których termin upływa w dn. 25.06.2021 r. o godz. 12:00. 

Skip to content