Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Projekt „ Ł ód z k i e C e n t r u m Ws p ar c i a 2.0 ”

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne zamieszkałe w Łodzi do skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.

Mieści się ona w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 113. W ofercie znajdują się między innymi: łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, chodziki, rolatory, kule, laski, krzesła kąpielowe, balkoniki, pneumatyczne materace przeciwodleżynowe oraz krzesła toaletowe.

Oferujemy również możliwość bezpłatnego transportu wypożyczonego sprzętu, zarówno przy wypożyczaniu, jak i przy zwrocie.

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 15.00
telefon: 607 304 681
e-mail: wypozyczalnia.sejmiklodz@gmail.com

Wypożyczalnia funkcjonuje w ramach projektu „Łódź Opiekuńcza – Bis” realizowanego w partnerstwie przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Miasto Łódź: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Departament Polityki Społecznej, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Fundację Pomocy Niepełnosprawnym „ Okaż Serce” oraz Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”.

„Łódź Opiekuńcza – Bis” to unikatowy projekt w skali kraju, który ma zwiększyć samodzielność oraz zdolność do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych, poprzez kompleksowe rozwijanie usług służących zaspokojeniu rosnących potrzeb, w następstwie umożliwiające ich opiekunom powrót na rynek pracy.

Projekt „Łódź Opiekuńcza – Bis” realizowany jest w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łodzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3/5, pok. 025
tel.: 42 638 45 42, e-mail: sejmiklodz@gmail.com
www.facebook.com/sejmiklodz

Partner wiodący

Partner

Skip to content