Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Projekt „ Ł ód z k i e C e n t r u m Ws p ar c i a 2.0”

Informujemy, iż w związku z realizacją projektu „Łódź Opiekuńcza – Bis”, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych prowadzi rekrutację uczestników zainteresowanych wsparciem towarzyszącym w postaci transportu specjalistycznego dla osób niesamodzielnych, korzystających obecnie ze wsparcia w ramach projektu „Łódź Opiekuńcza – Bis”, realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie to skierowane jest do osób spełniających jednocześnie poniższe warunki formalne, tj.:

Usługa transportu specjalistycznego osób niesamodzielnych, będzie świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z wykorzystaniem pojazdu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku inwalidzkim.

Transport ten będzie wykonywany pomiędzy miejscem zamieszkania/pobytu uczestnika projektu, a placówką opieki zdrowotnej tj. szpital, przychodnia, gabinet rehabilitacji itp. (w obydwie strony).

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 607 304 681, bądź też osobiście w siedzibie biura projektu przy ul. Franciszkańskiej 113 w Łodzi (pn-pt 9-15).

Łodzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3/5, pok. 025
tel.: 42 638 45 42, e-mail: sejmiklodz@gmail.com
www.facebook.com/sejmiklodz

Partner wiodący

Partner

Skip to content