Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Projekt „ Ł ód z k i e C e n t r u m Ws p ar c i a ”

Informujemy, iż w związku z realizacją projektu „Opiekuńcza Łódź Bis”, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych prowadzi rekrutację uczestników zainteresowanych wsparciem w formie zapewnienia posiłków dla osób niesamodzielnych, korzystających obecnie ze wsparcia w ramach projektu „Opiekuńcza Łódź Bis”, realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparciem docelowo ma zostać objętych 150 osób. Na chwilę obecną, z uwagi na brak miejsc na liście podstawowej, prowadzone są zapisy na listę rezerwową.

Posiłki są dostarczane do miejsca zamieszkania od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy. Na posiłek składa się zupa, danie główne oraz napój. Posiłki mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb żywieniowych (dieta bezglutenowa, cukrzycowa, niskocholesterolowa, itp.)

Wkład własny uczestnika projektu wynosi 5 złotych za 1 posiłek wraz z dostawą, płatne za cały miesiąc z góry.

Wsparcie to skierowane jest do osób spełniających jednocześnie poniższe warunki formalne, tj.:

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 607 304 681, bądź też osobiście w siedzibie biura projektu przy ul. Franciszkańskiej 113 w Łodzi (pn-pt 9-15).

PLIKI DO POBRANIA

W przygotowaniu

Łodzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3/5, pok. 025
tel.: 42 638 45 42, e-mail: sejmiklodz@gmail.com
www.facebook.com/sejmiklodz

Partner wiodący

Partner

Skip to content