Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Projekt „ Ł ód z k i e C e n t r u m Ws p ar c i a 2.0”

W ramach projektu Łódzkie Centrum Wsparcia powstał Dzienny Dom Pobytu dla Młodzieży Niepełnosprawnej (znajdujący się w Łodzi, al. Pierwszej Dywizji 16/18).

DDP jest otwarte w godzinach 7.00 – 18.00. Uczestnikami są osoby w wieku  14 – 35 lat,  pobyt w placówce jest bezpłatny, zapewniamy 2 posiłki dziennie oraz transport w obie strony.

Prowadzone są zajęcia mające na  celu aktywizowanie i motywowanie uczestników do nabywania nowych umiejętności,  eliminacji autoagresji i autobiernosci.  Są to m.in. zajęcia z psychologiem, ruchowe, kulinarne, plastyczne, muzyczne oraz taneczne.

Można Nas również odwiedzić na facebooku: @ddp.niepelnosprawni.lodz  

Łodzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3/5, pok. 025
tel.: 42 638 45 42, e-mail: sejmiklodz@gmail.com
www.facebook.com/sejmiklodz

Partner wiodący

Partner

Skip to content