Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Dzienny Dom Pomocy dla młodzieży i młodych osób dorosłych z niepełnosprawnościami został utworzony w 2019 w ramach projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia”. Znajduje się on w Łodzi na Bałutach, przy Alei Pierwszej Dywizji 16/18.

DDP jest otwarty w godzinach 7.00 – 18.00. Uczestnikami są młode osoby z niepełnosprawnościami. W ramach działalności DDP zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry, 2 posiłki dziennie oraz transport w obie strony.

Prowadzone w DDP zajęcia mają na celu aktywizowanie i motywowanie uczestników do nabywania nowych umiejętności,  eliminację autoagresji i autobierności.  Oferujemy wsparcie psychologiczne, zajęcia ruchowe, kulinarne, plastyczne, muzyczne oraz taneczne.

 

Łodzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3/5, pok. 025
tel.: 42 638 45 42, e-mail: sejmiklodz@gmail.com
www.facebook.com/sejmiklodz

Partner wiodący

Partner

Skip to content